Közeleg az iparűzési adóelőleg feltöltésének határideje

    Az iparűzési adóelőleg feltöltésének határideje: 2015. december 21.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóosztálya tájékoztatja azon vállalkozókat, akik társasági adóban feltöltésre kötelezettek, hogy az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére ki kell egészíteni legkésőbb 2015. december 21-ig (tekintve, hogy december 20-a munkaszüneti nap). Ezzel egyidejűleg bevallást is kell tenni. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adóelőleg kiegészítés összege 0,-Ft.

A befizetést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-03540000 számú számlájára kell teljesíteni.

Az adóelőleg kiegészítéséről szóló bevallás letölthető a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról.
Benyújtása történhet elektronikusan, postai kézbesítéssel, vagy személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentrumában (Nyíregyháza, Rákóczi u. 4.) a 29-30. ablaknál.

A bevallási, fizetési kötelezettség késedelmes, vagy nem teljesítése esetén mulasztási bírság megállapítására kerülhet sor.

– Nyíregyháza MJV –