Eladó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 36. sorszámú Eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Eladó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelemmarketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma:5113
FEOR megnevezése:Bolti eladó
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Élelmiszer- és vegyiáru-eladó, Gyógynövény eladó, Zöldség-, gyümölcs eladó, ABC-eladó, Áruházi eladó, Eladó, fűszerüzlet, Eladó, szupermarket, Élelmiszer eladó, Élelmiszerbolti eladó, Műszakicikk eladó
Híradástechnikai- és elektronikaicikk-eladó, Vas-, műszaki-eladó, Alkatrész-értékesítő, eladó, Bútor- és lakástextil-eladó, Vas-, műszaki-, műanyag-, üvegárubolti eladó, Könyvesbolti eladó, Kultúrcikk eladó, Konfekció-, méteráru- és lakástextil-eladó, Ruha-, textil eladó, Ruházati bolti eladó Porcelán- és edényáru-eladó
3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– segíteni az árubeszerzést
– átvenni az árut
– készletezési, raktározási feladatokat végezni
– értékesítési tevékenységet végezni
– ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A 3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
31 341 01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó részszakképesítés
31 341 03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés
35 341 01 Boltvezető szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A 4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
10025-12 A kereskedelmi egység működtetése
11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása
10027-12 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
10028-12 Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása
10029-12 A műszaki cikkek forgalmazása
11497-12 Foglalkoztatás I.
11499-12 Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredménye letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A  5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10025-12 A kereskedelmi egység működtetése gyakorlati
11507-12 Az áruforgalom lebonyolítása szóbeli
10027-12 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása szóbeli
10028-12 Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása gyakorlati
10029-12 A műszaki cikkek forgalmazása gyakorlati
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása, magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése
A vizsgafeladat ismertetése: Az élelmiszerek, vegyiáruk, és gyógynövények választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit, bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben. Az értékesített terméket becsomagolja, és kitölt egy kapcsolódó bizonylatot
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven. Az értékesítéshez szükséges bizonylat kitöltése
A vizsgafeladat ismertetése:A műszaki cikkek választékának megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit, bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben. Az értékesített terméket becsomagolja/előkészíti szállításra, és kitölt egy kapcsolódó bizonylatot
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Az áruforgalommal összefüggő eladói feladatok. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
Az áru beszerzésével, átvételével kapcsolatos eladói feladatok
Az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok megléte, szabályszerűsége
A raktározással, készletezéssel és leltározással kapcsolatos eladói feladatok
Az áru és vagyonvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok
Az áru előkészítésével kapcsolatos eladói feladatok
A fogyasztói érdekvédelem szabályaival, és a reklamációval kapcsolatos eladói feladatok
A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó eladói feladatok
Az eladó foglalkoztatásával kapcsolatos lehetőségek
Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos eladói feladatok
A pénzforgalommal és pénzkezeléssel kapcsolatos eladói feladatok
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott
tételsorokból húzott kérdésekre
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák:
A lakástextíliák választékáról a vevő tájékoztatása, anyagszükséglet meghatározása, kezelési tanácsadás
A ruházati és lábbeli termékek választékáról a vevő tájékoztatása, méretjelölésének értelmezése, kezelési-, használati tanácsadás
Az edényáruk választékáról a vevő tájékoztatása, használati tanácsadás
A papír- és írószeráruk választékáról a vevő tájékoztatása, és felhasználásra vonatkozó tanácsadás
A sport, kemping- és játékáruk választékáról a vevő tájékoztatása és felhasználásra vonatkozó tanácsadás
A vetőmagok- és növényápolási cikkek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználásra vonatkozó tanácsadás
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:–
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A 6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Állványok
6.3. Árazógép
6.4. Árutároló rekeszek
6.5. Árutisztító eszközök
6.6. Bevásárlókocsi, kosár
6.7. Csipeszek
6.8. Dobogók, piramisok
6.9. Faxkészülék
6.10. Fiókok
6.11. Fóliahegesztő gép
6.12. Fóliacsomagoló gép
6.13. Formanyomtatványok
6.14. Hidraulikus emelő
6.15. Hőmérő
6.16. Húsdaráló
6.17. Húsvilla
6.18. Hűtőberendezések
6.19. Hűtőpultok, kamrák
6.20. Irodaszékek
6.21. Nyomtatványok
6.22. Kenyérvágó gép
6.23. Kések
6.24. Létra
6.25. Molnárkocsi
6.26. Mérlegek
6.27. Méterrúd
6.28. Ollók
6.29. Pénzvizsgáló készülék
6.30. Pénztárgép, kártyaleolvasó
6.31. Polcrendszerek
6.32. Pos terminal
6.33. Ollók
6.34. Pultok
6.35. Speciális kések
6.36. Süteményfogó csipesz
6.37. Szállítókocsi
6.38. Számológép
6.39. Szelektív hulladékgyűjtő
6.40. Szeletelőgép
6.41. Takarítóeszközök
6.42. Tálcák, tálak
6.43. Tükrök
6.44. Telefon
6.45. Vágódeszka
6.46. Világítási eszközök
6.47. Vitrinek
7. EGYEBEK

Az eladó tanfolyamra való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
Az eladó tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Eladó tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a Ioszia jelent meg.